نکات خیلی مهم در رابطه با دستگاه های تصفیه آب خانگی :

نکات خیلی مهم در رابطه با دستگاه های تصفیه آب خانگی :

داشتن دستگاه تصفیه آب در خانه دلیل داشتن آب تصفیه نمیباشد، مهم تنظیم بودن این دستگاه است.

به عبارت دیگر سختی آبی که از دستگاه استفاده می کنیم TDS آن را باید بین 80PP الی 120PP (طبق استاندارد جهانی NSF ) تنظیم کرد که امکان دارد سختی آن خیلی پایین باشد که باعث پوکی استخوان در کودکان میشود و یا اینکه آب اصلا تصفیه نشده باشد!!

نکته دوم تعویض اصولی فیلترها توسط افراد آموزش دیده است. اینکه حتماً 6 ماه یکبار 3 فیلتر اولیه ی ضمن ضد عونی تعویض نمایید، هر سال یکبار مرحله ی پنجم و ششم تعویض شود و 2.5 الی 3 سال فیلتر مرحله ی چهارم .

درباره نویسنده